/
  • Reducerad greenfeeavgift 2016

    

   Överenskommelse har träffats mellan Romeleåsens GK och Assartorps GK,

   att medlemmarna spelar mot reducerad greenfee på varandras banor.

   Tanken med utbytet är att ge varje klubbs medlemmar ett mervärde till sin årsavgift.

   Följande bestämmelser har förhandlats fram:

   1. Gäller under 2016.

   2. Utbytet gäller för helveckors- samt vardagsmedlemmar.

   Greenfee’n är fastställd till 100 kr i greenfee / besök

   För juniorer kommer det fortsatt att vara 0 kr. Obs viktigt – Se även pkt 7 nedan.

   3. Helveckorsmedlemmar kan nyttja utbytet under vardagar.

   helger gäller det efter kl. 13.00 (april-oktober) och helger efter kl. 11.00

   (november-mars). Övriga tider under helg har man reducerad greenfee –

   senior (sydpoolen nivå).

   4. Vardagsmedlemmar kan endast nyttja utbytet under vardagar.

   På helger har man reducerad greenfee – senior (sydpoolen nivå).

   5. Greenfeemedlemmar från respektive klubb har reducerad greenfee

   250 kr vardagar och 280 kr på helger.

   6. Utbytet gäller inte vid företagsgolf och klubbtävlingar.

   7. Respektive klubbars vanliga bokningssystem (GIT) och regler gäller.

   8. Alla medlemmar som nyttjar utbytet ska skriva in eller registrera sig när man spelar.

  • Kävlinge Golfklubb
   Åboda Gård, Harrievägen, 244 91 Kävlinge
   046-73 62 70

   Seniormedlem på Assartorps GK spelar på Kävlinge GK för 200 kr på vardagar.

  • Örestads Golfklubb
   Golfvägen 22, 234 22 Lomma
   040-41 05 80

   Seniormedlem på Assartorps GK spelar på Örestads GK för 200 kr på vardagar.

  • Hedeland Golf, Danmark
   klub@hedeland-golf.dk
   +45 4613 6188

   Assartorps medlemmar betalar 100 DKK alla dagar vid besök på Hedeland. Hedelands

   medlemmar betalar 100 SEK alla dagar vid besök på Assartorp.

  • Öjared Golfklubb
   info@oijared.se
   030-23 73 00

   4 st banor

   • Gamla banan
   • Park banan
   • Nya banan
   • Järn banan

   Våra sponsorer och helveckomedlemmar spelar fritt på Öijareds Golf. All bokning för spel

   på Öijareds Golf sker genom kansliet på Assartorp. Totalt 24 spelrätter/

  • Unipeg
   info@unipeg.se
   0770-22 00 22

   6 st banor

   • Lindö Dal
   • Lindö Park
   • Lindö Äng
   • Lövsättra
   • Riksten
   • Viksberg

   Våra sponsorer och helveckomedlemmar spelar fritt på Huvudstadens Golf. All bokning för

   spel på Huvudstadens Golf sker genom kansliet på Assartorp. Totalt 28 spelrätter/vecka kan

   utnyttjas varav 8 stycken på helg. Tiderna går att boka 7 dagar i förväg.