• Lägesförbättring tillämpas på finklippta delen av spelfältet, ett scorekort.