• Ordförande  Gert  Nilsson  046-253946  0705-253946 
  Sekreterare  Ingegerd  Nilsson  046-238312  0707-387317 
  Kassör  Jan A  Andersson  046-256478  0705-756478 
  Ledamot  Bert  Bernhardsson  040-480738  0705-259075 
  Ledamot  Nils  Held  040-460063  0706-761625 
  Ledamot  Börje  Lennartsson  046-57113  0702-767335 
  Ledamot  Gösta  Magnusson  046-257784  0706-387294 
  Ledamot  Kerstin  Nilsson  046-255284  0706-492765 
  Ledamot  Lotta  Nordin  046-254162  0705-169032 
  Ledamot  Karin  Porutis  046-255685  0702-717238 

   

  Seniorkommitténs målsättning är att verka som en positiv och engagerad enhet för såväl gamla som yngre seniorer.

  Vi vill vara lyhörda för våra medlemmars åsikter och önskningar om förändring. Härmed skaffar vi klubben en större popularitet.

  I takt med att allt fler ”befrias” från sina arbeten, har kommitténs medlemsantal ökat och kraven har blivit större. Vi anstränger oss för att fånga upp nya +55 och arbeta för att alla dessa ”ungdomar” deltar i vår gemenskap.

  Vi kommer fortsättningsvis att, under klubbens Pro, anordna flera träningspass.

  Genom vår fina blandning av olika golfspelsvarianter och andra aktiviteter, såsom bridge och bowling, skapar vi en mycket god sammanhållning, vilken ger många en social trygghet framöver.

  Viljan, att stå till tjänst för klubbens välbefinnande är stor och den samlade yrkeskunskapen bör tas till vara vid t.ex. framtida utbyggnader eller annat arbete i klubbens regi. Frivilligarbetet är en del av vår filosofi för att skapa en välfungerande föreningsanda.