• Om anläggningskommittén
  Anläggningskommittén arbetar för att säkerställa Assartorp golfklubbs höga kvalitet genom att ge styrelsen rekommendationer, råd och support i frågor om banans status och utveckling. Det handlar om allt från små frågor kring var och hur många papperskorgar som ska finnas på banan till att titta på projekt där hela tees, greener och ibland hål ska byggas om. Arbetet utgår från klubbens mål och visioner men också från åsikter från medlemmar och gäster, personalens idéer, säkerhetsaspekter och omvärldsbevakning. För klubbens faciliteter ansvara kommittén för service och förvaltning, renoveringar samt eventuella ombyggnationer.

  Ut ifrån det ekonomiska läge vi har befunnit oss i de senaste åren har kommitténs främst fokuserat på kostnadseffektiva åtgärder och projekt som till stor del har kunnat genomföras av befintlig personal och ideellt engagemang från hjälpsamma medlemmar. Dock är alltid utgångspunkten att hela anläggningen ska utvecklas varje år och att banans kvalité aldrig får riskeras.

  Målsättningen är att anläggningskommittén ska representeras av en bred grupp av olika golfare. Yngre och äldre, låg- och höghandikappare, damer och herrar för att alla aspekter och åsikter ska tas i beaktan. Dock finns det ofta lika många olika åsikter som det finns golfare så därför är det viktigt och också väldigt roligt om ni vill dela med er av era tankar och idéer till anläggningskommittén.

  I dagsläget är anläggningskommittén under rekonstruktion och kommer under säsongen 2013 att sättas samman av en ny grupp av människor. Under tiden är kommitténs ordförande Jens Thulin med stöd från klubbstyrelsen tillsammans med Head greenkeeper Peter ansvariga för arbetet.

  Om Banskötsel
  Det finns många åtgärder som måste göras för att banan ska hållas i god kondition och erbjuda bra golfspel. Ibland kan det vara svårt att som golfspelare förstå varför ett visst arbete utförs på ett speciellt sätt vid ett speciellt tillfälle. Det är viktigt att ha i åtanke att framförallt greenerna utsätts för en oerhörd stress. Under säsongen klipps de på 3-3,5 mm och utsätts samtidigt för 1 000-tals steg från spelarna och däcktryck från maskinerna varje dag. Precis som vi människor behöver gräset vatten, syre, näring och god levnadsmiljö för växa och överleva.  Här följer en enklare beskrivning av de olika arbetsmomenten som sker ute på banan och förhoppningen är att ni ska få lite bättre insikt i banskötseln.

  Klippning
  Måndag, onsdag och fredag är de stora klippdagarna då stora delar av hela banan klipps. Under säsongen klipps eller välts greenerna varje dag. Vältningen körs både i kombination och som komplement till greenklipparen, dels för att få ett jämnt underlag och även för att låta gräset på greenerna återhämta sig. Fairway, tee, foregreen och greenområden klipps tre gånger i veckan medan semiruff och halvruff klipps efter behov.

  Luftning
  Luftning är ett begrepp som de flesta golfspelare känner till och uppfattas väldigt ofta som något negativt eftersom greenerna blir ojämna och hoppiga. Det finns många olika former av luftning som alla påverkar både greenen och spelet olika. Luftningen som sker under säsongen utförs med 8 mm pinnar som går ner ca 10 cm i växtbädden och sker ungefär var tredje vecka. Denna typ av luftning lämnar små hål efter sig men då man välter greenerna efteråt är det nästa bara ögat som påverkas och inte puttningen.

  Varför luftar vi våra greener då?
  Luftningen utförs för att vatten och syre ska komma ner i växtbädden. Framförallt greenerna utsätts för mycket tryck från spelare och maskiner och det sker hela tiden en kompaktion av växtbädden. I en kompakterad green mår gräset inte bra och plantorna blir svagare och risken för thatchbildning ökar. Thatch är ett lager av icke nedbrutet organiskt material som bildas i greenytan och har många negativa effekter. Det blir ett vattenhållande skikt som blir sumpigt och mjukt, gräsets rötter stannar i ytan, hindar gasutbytet i marken, hindrar nya frön från att gro, ger stående vattenpölar efter regn, torkar ut lättare vid torka och bidrar till långsam uppvärmning på våren vilket ökar risken för svampsjukdomar.

  Vertikalskärning
  För att få ett snabbt och jämnt bollrull på greenerna får inte gräset vara för tätt. Därför kommer greenerna i den mån vädret tillåter att vertikalskäras ungefär var tionde dag. Detta innebär att man kör med en före detta greenklippare med små knivar som går ner ca 2 mm i gräsytan och river upp ytan. På så sätt plockas dött gräs och andra rester bort vilket ger mer luft i ytan och det friska gräset får bättre förutsättningar. Direkt efter vertikalskärningen klipps greenerna och allt liggräs klipps bort. Detta är också ett arbetsmoment som är mycket viktigt för att motverka thatchbildning och kunna erbjuda ett jämnt puttunderlag.

  Dressning
  I samband med vertikalskärningen och luftningen dressas greenerna. Förr gjordes detta inte speciellt ofta och när det väl gjordes så var det ett rejält lager med sand som lades ut som störde spelet väldigt mycket. De senaste åren har vi jobbat med tätare intervall mellan dressningstillfällena och med mindre mängd sand vilket direkt ger ett snabbare och jämnare underlag. Dressningen sker ungefär en gång i veckan på nyklippta greener och ett tunt lager med sand läggs ut. Sanden får sedan ligga på greenerna i ca en timme och torka innan den arbetas ner i ytan. Om det är torra förhållanden så är det endast under denna timme som puttningen påverkas. Är det däremot lite blött är det lätt att sanden fastnar på bollen när man puttar. Därför anpassas dressningen i den mån det går efter vädret.

  Eftersom det hela tiden tillkommer nytt organiskt material och allt inte kan plockas bort, tillförs ren sand vid dressningen för att blanda upp thatchlagret. Ren sand är inte lika känslig för kompaktion då sandkornen inte attraheras av varandra utan ligger var för sig i marken. Detta gynnar även markens porsystem som ger bättre förutsättningar för rötterna att tränga ner djupare i marken.

  Anläggningskommittén

  NamnE-postTelefon
  Peter Erhardt, HeadgreenkeeperPeter Erhardt0706-60 01 55
  Nils HeldNils Held0706-76 16 25
  Kjell NilssonKjell Nilsson0708-873479
  Bert BernhardssonBert Bernhardsson0705-259075
  Börje LenartssonBörje Lenartsson0702-767335