• Hål 12Assartorps GK har följande kommittéer

  • Tävling
  • Elit/Junior
  • Senior
  • Medlem
  • Anläggning
  • Sponsor
  • Marknad
  • Banutvecklingsgrupp (Vi håller på att lägga upp en speciell information om den Master Plan som Peter Chamberlain skapat)

  Besök respektive kommitté och ta del av protokollen så du är uppdaterad på vad som händer.

  Skulle du vilja engagera dig i någon kommitté sker detta lättast genom att du kontaktar kommitténs ordförande.