• -   Vi har stor erfarenhet av att arrangera golfträningsresor utomlands. På våra hemsidor finns information om aktuella resor. Vi kommer även att informera via utskick från GIT.