• Vi spelar bridge måndagar kl. 13.00 i klubblokalen på Assartorp.

  Organisatörer: Inga-Britt Carlsson tel. 046-255467  

                           Barbro Björkman tel. 040-445207

  Bridgen startar vårsäsongen 2017-01-09

 •  

  Bridge 2016-12-12 Poäng
  1:a plats Barbro Björkman / Ingegerd Isaksson 39 poäng
  2:a plats Birgitta Karlsson / Maj Selén 34 poäng
  3:e plats Birgit Morawetz / Sten Stensson 33 poäng
  4:e plats delad Karin Porutis / Olle Wellmar 29 poäng
  4:e plats delad John Börgdal / Gösta Magnusson 29 poäng
  4:e plats delad Inga-Britt Carlsson / Jurgis Porutis 29 poäng
  7:e plats Kerstin Nilsson / Gunvor Sällvik 18 poäng

   

  Bridge 2016-11-28 Poäng
  1:a plats Gunn Vebostad Bere / Ingegerd Isaksson 37 poäng
  2:a plats Barbro Björkman / Anders Isaksson 34 poäng
  3:e plats delad Birgit Morawetz / Olle Wellmar 32 poäng
  3:e plats delad Birgitta Karlsson / Jurgis Porutis 32 poäng
  5:e plats Karin Porutis / Maj Selén 29 poäng
  6:e plats Anna-Kerstin Nilsson / Sten Stensson 28 poäng
  7:e plats Inga-Britt Carlsson / Gösta Magnusson 21 poäng

   

   

  Bridge 2016-11-14 Poäng
  1:a plats Barbro Björkman / Olle Wellmar 46 poäng
  2:a plats Anders Isaksson / Gösta Magnusson 37 poäng
  3:e plats delad Birgit Morawetz / Maj Selén 31 poäng
  3:e plats delad Berit Lagergren / Sten Stensson 31 poäng
  5:e plats Birgitta Karlsson / Karin Porutis 27 poäng
  6:e plats Gunn Vebostad Bere / Jurgis Porutis 25 poäng
  7:e plats Ingegerd Isaksson / Kerstin Nilsson 19 poäng

   

  Bridge 2016-11-07 Poäng
  1:a plats Barbro Björkman / Birgit Morawetz 44 poäng
  2:a plats Ingegerd Isaksson / Olle Wellmar 37 poäng
  3:e plats Inga-Britt Carlsson / Anna-Kerstin Nilsson 32 poäng
  4:e plats Kerstin Nilsson / Maj Selén 28 poäng
  5:e plats delad Birgitta Karlsson / Anders Isaksson 27 poäng
  5:e plats delad Gunvor Sällvik / Gösta Magnusson 27 poäng
  7:e plats Berit Lagergren / Gunn Vebostad Bere 21 poäng

   

  Bridge 2016-10-31 Poäng
  1:a plats Inga-Britt Carlsson / Anders Isaksson 74 poäng
  2:a plats Berit Lagergren / Jurgis Porutis 61 poäng
  3:e plats Karin Porutis / Olle Wellmar 58 poäng
  4:e plats Birgit Morawetz / Gunvor Sällvik 56 poäng
  5:e plats Anna-Kerstin Nilsson / Maj Selén 55 poäng
  6:e plats Ingegerd Isaksson / Gunn Vebostad Bere 47 poäng
  7:e plats Birgitta Karlsson / Kerstin Nilsson 42 poäng
  8:e plats Barbro Björkman / Gösta Magnusson 39 poäng

   

  Bridge 2016-10-24 Poäng
  1:a plats Sten Stensson / Olle Wellmar 49 poäng
  2:a plats Barbro Björkman / Gösta Magnusson 48 poäng
  3:e plats Berit Lagergren / Maj Selén 44 poäng
  4:e plats Ingegerd Isaksson / Birgitta Karlsson 35 poäng
  5:e plats Kerstin Nilsson / Anders Isaksson 33 poäng
  6:e plats Birgit Morawetz / Gunn Vebostad Bere 31 poäng

   

  Bridge 2016-10-17 Poäng
  1:a plats Barbro Björkman / Anna-Kerstin Nilsson 53 poäng
  2:a plats Gösta Magnusson / Sten Stensson 43 poäng
  3:e plats Birgitta Karlsson / Karin Porutis 41 poäng
  4:e plats Maj Selén / Olle Wellmar 40 poäng
  5:e plats Gunn Vebostad Bere / Kerstin Nilsson 33 poäng
  6:e plats Berit Lagergren / Anders Isaksson 30 poäng

   

  Bridge  2016-03-21  Poäng 
  1:a plats  Gösta Magnusson / Olle Wellmar  41 poäng 
  2:a plats  Birgitta Karlsson / Anders Isaksson  35 poäng 
  3:e plats  Karin Porutis / Sten Stensson  33 poäng 
  4:e plats  Berit Lagergren / Birgit Morawetz  32 poäng 
  5:e plats  Anna-Kerstin Nilsson / Gunvor Sällvik  27 poäng 
  6:e plats  Inga-Britt Carlsson / Ingegerd Isaksson  22 poäng 
  7:e plats  Maj Selén / Jurgis Porutis  20 poäng 

   

  Bridge  2016-02-15  Poäng 
  1:a plats  Inga-Britt Carlsson / Karin Porutis  49 poäng 
  2:a plats  Barbro Björkman / Gösta Magnusson  44 poäng 
  3:e plats  Ingegerd Isaksson / Sten Stensson  40 poäng 
  4:e plats  Birgitta Karlsson / Birgit Morawetz  39 poäng 
  5:e plats  Anders Isaksson / Jurgis Porutis  38 poäng 
  6:e plats  Berit Lagergren / Olle Wellmar  30 poäng 

   

  Bridge  2016-02-08  Poäng 
  1:a plats delad  Berit Lagergren / Anna-Kerstin Nilsson  49 poäng 
  1:a plats delad  Ingegerd Isaksson / Olle Wellmar  49 poäng 
  3:e plats  Inga-Britt Carlsson / Gösta Magnusson  42 poäng 
  4:e plats delad  Birgit Morawetz / Karin Porutis  35 poäng 
  4:e plats delad  Birgitta Karlsson / Anders Isaksson  35 poäng 
  6:e plats  Barbro Björkman / Gunvor Sällvik  30 poäng 

   

  Bridge  2016-02-01  Poäng 
  1:a plats  Ingegerd Isaksson / Berit Lagergren  40 poäng 
  2:a plats delad  Barbro Björkman / Gösta Magnusson  35 poäng 
  2:a plats delad  Birgitta Karlsson / Birgit Morawetz  35 poäng 
  4:e plats  Sten Stensson / Olle Wellmar  33 poäng 
  5:e plats  Inga-Britt Carlsson / Karin Porutis  28 poäng 
  6:e plats  Anna-Kerstin Nilsson / Gunvor Sällvik  20 poäng 
  7:e plats  Anders Isaksson / Jurgis Porutis  18 poäng 

   

  Bridge  2016-01--25  Poäng 
  1:a plats  Inga-Britt Carlsson / Anna-Kerstin Nilsson  50 poäng 
  2:a plats  Gunvor Sällvik / Olle Wellmar  43 poäng 
  3:e plats  Barbro Björkman / Birgit Morawetz  42 poäng 
  4:e plats  Birgitta Karlsson / Berit Lagergren  41 poäng 
  5:e plats  Maj Selén / Anders Isaksson  34 poäng 
  6:e plats  Ingegerd Isaksson / Gösta Magnusson  30 poäng 

   

  Bridge  2016-01-18  Poäng 
  1:a plats  Anders Isaksson / Olle Wellmar  47 poäng 
  2:a plats  Inga-Britt Carlsson / Gunvor Sällvik  46 poäng 
  3:e plats  Birgit Morawetz / Maj Selén  40 poäng 
  4:e plats  Ingegerd Isaksson / Karin Porutis  38 poäng 
  5:e plats  Barbro Björkman / Birgitta Karlsson  36 poäng 
  6:e plats  Gösta Magnusson / Sten Stensson  33 poäng 

   

  Bridge  2016-01-11  Poäng 
  1:a plats  Ingegerd Isaksson / Birgit Morawetz  48 poäng 
  2:a plats  Inga-Britt Carlsson / Gösta Magnusson  47 poäng 
  3:e plats  Karin Porutis / Gunvor Sällvik  36 poäng 
  4:e plats  Barbro Björkman / Birgitta Karlsson  35 poäng 
  5:e plats delad  Berit Lagergren / Jurgis Porutis  21 poäng 
  5:e plats delad  Maj Selén / Sten Stensson  21 poäng 

   

  Bridge  2015-12-07  Poäng 
  1:a plats        Barbro Björkman / Berit Lagergren  55 poäng 
  2:a plats  Inga-Britt Carlsson / Ingegerd Isaksson    46 poäng 
  3:e plats  Birgit Morawetz / Gösta Magnusson  43 poäng 
  4:e plats  Anders Isaksson / Jurgis Porutis  35 poäng 
  5:e plats  Lena Bengtsson / Birgitta Karlsson  31 poäng 
  6:e plats  Karin Porutis / Olle Wellmar  30 poäng 

   

  Bridge  2015-11-30  Poäng 
  1:a plats  Gösta Magnusson / Jurgis Porutis  44 poäng 
  2:a plats  Berit Lagergren / Anna-Kerstn Nilsson  43 poäng 
  3:e plats delad  Birgit Morawetz / Anders Isaksson  42 poäng 
  3:e plats delad  Barbro Björkman / Olle Wellmar  42 poäng 
  5:e plats  Ingegerd Isaksson / Birgitta Karlsson  37 poäng 
  6:e plats  Inga-Britt Carlsson / Karin Porutis  32 poäng 

   

  Bridge  2015-11-23  Poäng 
  1:a plats  Lena Bengtsson / Anna-Kerstin Nilsson    21 poäng   
  2:a plats delad  Ingegerd Isaksson / Birgit Morawetz  13 poäng 
  2:a plats delad  Barbro Björkman / Anders Isaksson  13 poäng 
  4:e plats  Inga-Britt Carlsson / Gösta Magnusson  10 poäng 
  5:e plats  Birgitta Karlsson / Olle Wellmar   7 poäng

   

  Bridge  2015-11-02  Poäng 
  1:a plats  Barbro Björkman / Berit Lagergren  47 poäng 
  2:a plats  Lena Bengtsson / Inga-Britt Carlsson  42 poäng 
  3:e plats  Anna-Kerstin Nilsson / Gunvor Sällvik  41 poäng 
  4:e plats       Birgit Morawetz / Anders Isaksson  38 poäng    
  5:e plats  Gösta Magnusson / Olle Wellmar  37 poäng 
  6:e plats  Birgitta Karlsson / Jurgis Porutis            35 poäng 

   

  Bridge  2015-10-26  Poäng 
  1:a plats  Ingegerd Isaksson / Anders Isaksson  46 poäng 
  2:a plats  Barbro Björkman / Gösta Magnusson  43 poäng   
  3:e plats delad  Berit Lagergren / Birgit Morawetz  41 poäng 
  3:e plats delad  Birgitta Karlsson / Inga-Britt Carlsson  41 poäng 
  5:e plats  Jurgis Porutis / Olle Wellmar  38 poäng 
  6:e plats  Karin Porutis / Gunvor Sällvik  31 poäng 

   

  Bridge  2015-10-12  Poäng 
  1:a plats  Anna Kerstin Nilsson / Barbro Björkman  51 poäng 
  2:a plats  Gunvor Sällvik / Anders Isaksson  50 poäng 
  3:e plats          Ingegerd Isaksson / Gösta Magnusson  48 poäng   
  4:e plats  Birgitta Karlsson / Jurgis Porutis  32 poäng 
  5:e plats  Birgit Morawetz / Inga-Britt Carlsson  31 poäng 
  6:e plats  Berit Lagergren / Olle Wellmar  28 poäng 

   

  Bridge  2015-10-05  Poäng 
  1:a plats  Inga-Britt Carlsson / Sten Stensson  53 poäng 
  2:a plats  Birgitta Karlsson / Gösta Magnusson  42 poäng 
  3:e plats  Anna Kerstin Nilsson / Birgit Morawetz  39 poäng 
  4:e plats delad  Gunvor Sällvik / Olle Wellmar  37 poäng 
  4:e plats delad  Ingegerd Isaksson / Jurgis Porutis  37 poäng 
  6:e plats  Karin Porutis / Anders Isaksson  32 poäng 

   

  Bridge  2015-03-30 Våravslutning  Poäng 
  1:a plats  Inga-Britt Carlsson / Birgitta Karlsson  37 poäng 
  2:a plats  Kerstin Andersson / Birgit Morawetz  35 poäng 
  3:e plats  Gunvor Sällvik / Gösta Magnusson  32 poäng 
  4:e plats  Lena Bengtsson / Olle Wellmar  31 poäng 
  5:e plats  Anna-Kerstin Nilsson / Anders Isaksson  27 poäng 
  6:e plats  Karin Porutis / Sten Stensson  25 poäng 
  7:e plats  Ingegerd Isaksson / Jurgis Porutis  23 poäng 

   

  Bridge  2015-03-23  Poäng 
  1:a plats  Birgit Morawetz / Gunvor Sällvik  53 poäng 
  2:a plats  Gunilla Dieterle / Anders Isaksson  51 poäng 
  3:e plats delad  Kerstin Andersson / Karin Porutis  37 poäng 
  3:e plats delad  Jurgis Porutis / Sten Stensson  37 poäng 
  5:e plats  Birgitta Karlsson / Anna-Kerstin Nilsson  35 poäng 
  6:e plats  Ingegerd Isaksson / Olle Wellmar  27 poäng 

   

  Bridge  2015-03-16  Poäng 
  1:a plats  Kerstin Andersson / Anna-Kerstin Nilsson  50 poäng 
  2:a plats  Ingegerd Isaksson / Birgit Morawetz  45 poäng 
  3:e plats  Gunilla Dieterle / Olle Wellmar  38 poäng 
  4:e plats  Karin Porutis / Gunvor Sällvik  36 poäng 
  5:e plats  Barbro Björkman / Birgitta Karlsson  31 poäng 
  6:e plats  Anders Isaksson / Jurgis Porutis  28 poäng 

   

  Bridge

  2015-03-02

   

  1:a plats

  Birgitta Karlsson / Gunvor Sällvik

  49 poäng

  2:a plats

  Ingegerd Isaksson / Anna-Kerstin Nilsson

  44 poäng

  3:e plats delad

  Berit Lagergren / Sten Stensson

  40 poäng

  3:e plats delad

  Barbro Björkman / Birgit Morawetz

  40 poäng

  5:e plats

  Anita Svensson / Gösta Magnusson  

  36 poäng

  6:e plats

  Anders Isaksson / Jurgis Porutis

  31 poäng

   

   

   

    

  Bridge

  2015-02-23

   

  1:a plats

  Lena Bengtsson / Olle Wellmar

  48 poäng

  2:a plats delad

  Kerstin Andersson / Barbro Björkman

  46 poäng

  2:a plats delad

  Anna-Kerstin Nilsson / Anders Isaksson

  46 poäng

  4:e plats

  Ingegerd Isaksson / Birgitta Karlsson

  41 poäng

  5:e plats

  Birgit Morawetz / Gunvor Sällvik  

  34 poäng

  6:e plats

  Karin Porutis / Jurgis Porutis

  25 poäng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  Bridge

  2015-02-16

   

  1:a plats

  Barbro Björkman / Anders Isaksson

  54 poäng

  2:a plats

  Gunilla Dieterle / Birgit Morawetz

  42 poäng

  3:e plats

  Kerstin Andersson / Gösta Magnusson

  41 poäng

  4:e plats

  Anna-Kerstin Nilsson / Olle Wellmar

  39 poäng

  5:e plats

  Berit Lagergren / Gunvor Sällvik

  33 poäng

  6:e plats

  Ingegerd Isaksson / Birgitta Karlsson

  31 poäng

   

   

   

    

  Bridge

  2015-02-09

   

  1:a plats

  Kerstin Andersson / Barbro Björkman

  47 poäng

  2:a plats

  Inga-Britt Carlsson / Gösta Magnusson

  43 poäng

  3:e plats

  Gunilla Dieterle / Birgit Morawetz

  42 poäng

  4:e plats

  Anna-Kerstin Nilsson / Anders Isaksson

  41 poäng

  5:e plats

  Gunvor Sällvik / Olle Wellmar

  39 poäng

  6:e plats

  Ingegerd Isaksson / Jurgis Porutis

  28 poäng

   

  Bridge

  2015-02-02

   

  1:a plats

  Gunilla Dieterle / Berit Lagergren

  42 poäng

  2:a plats

  Kerstin Andersson / Gösta Magnusson

  40 poäng

  3:e plats

  Barbro Björkman / Olle Wellmar

  31 poäng

  4:e plats

  Ingegerd Isaksson / Anders Isaksson

  28 poäng

  5:e plats

  Birgit Morawetz / Jurgis Porutis

  27 poäng

  6:e plats delad

  Birgitta Karlsson / Gunvor Sällvik

  21 poäng

  6:e plats delad

  Inga-Britt Carlsson / Karin Porutis

  21 poäng

   

   

   

    

  Bridge

  2015-01-26

   

  1:a plats

  Birgit Morawetz / Gunvor Sällvik

  42 poäng

  2:a plats

  Barbro Björkman / Gösta Magnusson

  38 poäng

  3:e plats

  Lena Bengtsson / Birgitta Karlsson

  36 poäng

  4:e plats

  Kerstin Andersson / Olle Wellmar

  28 poäng

  5:e plats

  Berit Lagergren / Karin Porutis

  25 poäng

  6:e plats

  Inga-Britt Carlsson / Anders Isaksson

  20 poäng

  7:e plats

  Ingegerd Isaksson / Anna-Kerstin Nilsson

  19 poäng

   

   

   

    

  Bridge

  2015-01-19

   

  1:a plats

  Barbro Björkman / Karin Porutis

  34 poäng

  2:a plats

  Kerstin Andersson / Gösta Magnusson

  33 poäng

  3:e plats

  Inga-Britt Carlsson / Gunilla Dieterle

  32 poäng

  4:e plats

  Berit Lagergren / Gunvor Sällvik

  31 poäng

  5:e plats

  Lena Bengtsson / Olle Wellmar

  28 poäng

  6:e plats

  Birgit Morawetz / Jurgis Porutis

  27 poäng

  7:e plats

  Birgitta Karlsson / Anders Isaksson

  26 poäng

    

   

  Bridge 

   

  2015-01-12

   

  1:a plats

  Anders Isaksson / Gösta Magnusson

  53 poäng

  2:a plats

  Berit Lagergren / Jurgis Porutis

  48 poäng

  3:e plats

  Birgitta Karlsson / Gunvor Sällvik

  37 poäng

  4:e plats

  Barbro Björkman / Karin Porutis

  36 poäng

  5:e plats delad

  Birgit Morawetz / Olle Wellmar

  33 poäng

  5:e plats delad

  Kerstin Andersson / Inga-Britt Carlsson

  33 poäng