• Ansvariga Gösta Magnusson och Ingvar Svensson.

  Vi spelar i Bråhögshallen , Staffanstorp.

  Vårsäsongen startar 2017-01-12.

   

   

   

 •  

  2016-12-08 30 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a pris Kerstin Pettersson 642 poäng Christer Ericsson 747 poäng
  2:a pris Ulla Knutsson 582 poäng Gert Karlqvist 739 poäng
  3:e pris Gunn Vebostad Bere 580 poäng Christer Fransson 730 poäng
  4:e pris     Ingvar Svensson 724 poäng
  5:e pris     Jerry Bergh 709 poäng

   

  2016-12-01 26 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Gunn Vebostad Bere 580 poäng Ingvar Svensson 732 poäng
  2:a plats Anne-Grethe Karlqvist 571 poäng Gösta Magnusson 689 poäng
  3:e plats Lill Thuring 567 poäng Christer Fransson 689 poäng
  4:e plats     Bertil Malmström 686 poäng
  5:e plats     Gert Ove Berg 681 poäng

   

  2016-11-24 25 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Lill Thuring 641 poäng Ingvar Svensson 797 poäng
  2:a plats Kerstin Pettersson 594 poäng Bertil Malmström 709 poäng
  3:e plats Anne-Grethe Karlqvist 572 poäng Gert Karlqvist 697 poäng
  4:e plats     Thomas Jönsson 682 poäng
  5:e plats     Gert Ove Berg 670 poäng

   

  2016-11-17 24 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Ulla Knutsson 604 poäng Christer Ericsson 780 poäng
  2:a plats Anne-Grethe Karlqvist 599 poäng Eddy Nilsson 718 poäng
  3:e plats Birgit Morawetz 572 poäng Bengt Göran Nilsson 693 poäng
  4:e plats     Jerry Bergh 686 poäng
  5:e plats     Gösta Magnusson 686 poäng

   

  2016-11-10 28 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Kerstin Nilsson 574 poäng Ingvar Svensson 722 poäng
  2:a plats Lill Thuring 572 poäng Christer Ericsson 711 poäng
  3:e plats Anne-Grethe Karlqvist 556 poäng Bengt Göran Nilsson 707 poäng
  4:e plats     Thomas Jönsson 704 poäng
  5:e plats     Jerry Bergh 698 poäng

   

  2016-11-03 25 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Birgit Morawetz 596 poäng Thomas Jönsson 734 poäng
  2:a plats Kerstin Nilsson 595 poäng Christer Ericsson 717 poäng
  3:e plats Ulla Knutsson 561 poäng Eddy Nilsson 707 poäng
  4:e plats     Bertil Malmström 704 poäng
  5:e plats     Bengt Knutsson 688 poäng

   

  2016-10-27 22 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Kerstin Nilsson 663 poäng Eddy Nilsson 750 poäng
  2:a plats Birgit Morawetz 632 poäng Christer Fransson 725 poäng
  3:e plats Lill Thuring 583 poäng Klas Andersson 702 poäng
  4:e plats     Gert Karlqvist 685 poäng
  5:e plats     Helge Nilsson 672 poäng

   

  2016-10-20 23 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Anne-Grethe Karlqvist 615 poäng Gösta Magnusson 703 poäng
  2:a plats Ulla Knutsson 604 poäng Lage Jonsson 689 poäng
  3:e plats Lill Thuring 574 poäng Klas Andersson 675 poäng
  4:e plats     Kjell Nilsson 675 poäng
  5:e plats     Bengt Knutsson 669 poäng

   

  2016-10-13 25 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Ulla Knutsson 606 poäng Christer Ericsson 735 poäng
  2:a plats Lill Thuring 603 poäng Jerry Bergh 718 poäng
  3:e plats Gunn Vebostad Bere 570 poäng Gert Karlqvist 706 poäng
  4:e plats     Lage Jonsson 703 poäng
  5:e plats     Thomas Jönsson 697 poäng

   

  2016-10-06 20 deltagare      
    Damer Poäng Herrar Poäng
  1:a plats Lill Thuring 617 poäng Gert Karlqvist 708 poäng
  2:a plats Gunn Vebostad Bere 610 poäng Jerry Bergh 681 poäng
  3e plats Anne-Grethe Karlqvist 510 poäng Henrik Sventelius 664 poäng
  4:e plats     Siewert Karlsson 656 poäng
  5:e plats     Christer Fransson 656 poäng

   

  2016-03-31  27 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  670 poäng  Christer Ericsson  777 poäng 
  2:a plats  Lilian Andersson  568 poäng  Sten Stensson  731 poäng 
  3:e plats  Kerstin Nilsson  545 poäng  Eddy Nilsson  731 poäng 
  4:e plats      Jerry Bergh  728 poäng 
  5:e plats      Christer Andersson  689 poäng 

   

  2016-03-24  18 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  660 poäng  Gert Karlqvist  715 poäng 
  2:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  586 poäng  Håkan Nordin  699 poäng 
  3:e plats  Lill Thuring  575 poäng  Eddy Nilsson  677 poäng 
  4:e plats      Ingvar Svensson  675 poäng 
  5:e plats      Klas Andersson  668 poäng 

   

  2016-03-17  27 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  604 poäng  Ingvar Svensson  723 poäng 
  2:a plats  Kerstin Pettersson  581 poäng  Gert Karlqvist  717 poäng 
  3:e plats  Lill Thuring  576 poäng  Christer Ericsson  716 poäng 
  4:e plats      Siewert Karlsson  707 poäng 
  5:e plats      Klas Andersson  706 poäng 

   

  2016-03-10  25 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Gunn Vebostad Bere  611 poäng  Ingvar Svensson  748 poäng 
  2:a plats  Lill Thuring  603 poäng  Börje Lennartsson  698 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  594 poäng  Kjell Nilsson  696 poäng 
  4:e plats      Ulf Lundin  695 poäng 
  5:e plats      Jerry Bergh  694 poäng 

   

  2016-03-03  27 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  580 poäng  Thomas Jönsson  773 poäng 
  2:a plats  Ulla Knutsson  578 poäng  Håkan Nordin  717 poäng 
  3:e plats  Birgit Morawetz  563 poäng  Bertil Malmström  705 poäng 
  4:e plats      Gösta Magnusson  702 poäng 
  5:e plats      Klas Andersson  701 poäng 

   

  2016-02-25  23 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  622 poäng  Siewert Karlsson  803 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  595 poäng  Helge Nilsson  723 poäng 
  3:e plats  Kerstin Nilsson  576 poäng  Ingvar Svensson  718 poäng 
  4:e plats      Thomas Jönsson  715 poäng 
  5:e plats      Eddy Nilsson  676 poäng 

   

  2016-02-18  30 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Kerstin Nilsson  624 poäng  Ingvar Svensson  745 poäng 
  2:a plats  Birgit Morawetz  621 poäng  Sten Stensson  716 poäng 
  3:e plats  Gunn Vebostad Bere  602 poäng  Börje Lennartsson  715 poäng 
  4:e plats      Christer Ericsson  699 poäng 
  5:e plats      Siewert Karlsson  687 poäng 

   

  2016-02-11  31 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  596 poäng  Håkan Nordin  777 poäng 
  2:a plats  Kerstin Pettersson  580 poäng  Christer Ericsson  761 poäng 
  3:e plats  Lilian Andersson  576 poäng  Thomas Jönsson  756 poäng 
  4:e plats      Bengt Knutsson  722 poäng 
  5:e plats      Ingvar Svensson  711 poäng 

   

  2016-02-04  29 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  617 poäng Rolf Jakobsson  754 poäng 
  2:a plats  Kerstin Pettersson  559 poäng  Ingvar Svensson  747 poäng 
  3:e plats  Ulla Knutsson  555 poäng  Jerry Bergh  739 poäng 
  4:e plats      Siewert Karlsson  719 poäng 
  5:e plats      Bengt Göran Nilsson  713 poäng 

   

  2016-01-28  29 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Birgit Morawetz  587 poäng  Christer Ericsson  734 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  582 poäng  Eddy Nilsson  726 poäng 
  3:e plats  Kerstin Pettersson  574 poäng  Gösta Magnusson  716 poäng 
  4:e plats      Gert Ove Berg  710 poäng 
  5:e plats      Thomas Jönsson  706 poäng 

   

  2016-01-21  25 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  581 poäng  Thomas Jönsson  705 poäng 
  2:a plats  Birgit Morawetz  581 poäng SHC  Håkan Nordin  703 poäng 
  3:e plats  Lilian Andersson  572 poäng  Rolf Jacobsson  697 poäng 
  4:e plats      Sten Stensson  688 poäng 
  5:e plats      Gert Ove Berg  668 poäng 

   

  2016-01-14  32 deltagare (rekord)       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Gunn Vebostad Bere  559 poäng  Jerry Bergh  768 poäng 
  2:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  552 poäng  Klas Andersson  736 poäng 
  3:e plats  Lilian Andersson  549 poäng  Håkan Nordin  705 poäng 
  4:e plats      Thomas Jönsson  704 poäng 
  5:e plats      Siewert Karlsson  696 poäng 

   

  2016-01-07  30 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  583 poäng  Siewert Karlsson  764 poäng 
  2:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  574 poäng  Klas Andersson  747 poäng 
  3:e plats  Gunn Vebostad Bere  565 poäng  Bertil Malmström  702 poäng 
  4:e plats      Gösta Magnusson  699 poäng 
  5:e plats      Thomas Jönsson  698 poäng 

   

  2015-12-10  27 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a pris  Kerstin Nilsson  633 poäng  Thomas Jönsson  793 poäng 
  2:a pris  Lill Thuring  598 poäng  Christer Fransson  715 poäng 
  3:e pris  Gunn Vebostad Bere  579 poäng  Klas Andersson  706 poäng 
  4:e pris      Bengt Göran Nilsson  691 poäng 
  5:e pris      Ingvar Svensson  689 poäng 

   

  2015-12-03  29 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  612 poäng  Christer Andersson  734 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  607 poäng  Eddy Nilsson  715 poäng 
  3:e plats  Kerstin Nilsson  584 poäng  Håkan Nordin  703 poäng 
  4:e plats      Jerry Bergh  693 poäng 
  5:e plats      Kjell Nilsson  693 poäng SHC 

   

  2015-11-26  26 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Gunn Vebostad Bere  587 poäng  Gert Ove Berg  705 poäng 
  2:a plats  Lill Thuring  584 poäng  Börje Lennartsson  699 poäng 
  3:e plats  Ulla Knutsson  584 poäng SHC  Kjell Nilsson  690 poäng 
  4:e plats      Klas Andersson  686 poäng 
  5:e plats      Christer Fransson     674 poäng 

   

  2015-11-19  26 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  612 poäng  Ingvar Svensson  701 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  607 poäng  Thomas Jönsson  692 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  587 poäng  Bengt Göran Nilsson  691 poäng 
  4:e plats      Sten Stensson  689 poäng 
  5:e plats      Henrik Sventelius  689 poäng SHC 

   

  2015-11-12  26 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  650 poäng  Thomas Jönsson  740 poäng 
  2:a plats  Anne-Grethe Karlqvist  636 poäng  Gert Karlqvist  728 poäng 
  3:e plats  Ulla Knutsson  601 poäng  Ingvar Svensson  718 poäng 
  4:e plats      Christer Ericsson  704 poäng 
  5:e plats      Bernt Adlerberth     701 poäng 

   

  2015-11-05  22 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  655 poäng  Gert Karlqvist  728 poäng 
  2:a plats  Lill Thuring  640 poäng  Bertil Malmström  704 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  569 poäng    Christer Ericsson     701 poäng 
  4:e plats      Ingvar Svensson  654 poäng 
  5:e plats      Bengt Knutsson  654 poäng SHC 

   

  2015-10-29  22 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  688 poäng  Eddy Nilsson  743 poäng 
  2:a plats  Ulla Knutsson  563 poäng  Ingvar Svensson  699 poäng 
  3:e plats  Lilian Andersson         525 poäng     Bertil Malmström      694 poäng 
  4:e plats      Christer Ericsson  692 poäng 
  5:e plats      Siewert Karlsson  691 poäng 

   

  2015-10-22  25 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson               630 poäng      Gert Karlqvist     712 poäng   
  2:a plats  Birgit Morawetz  612 poäng  Christer Ericsson  706 poäng 
  3:e plats  Lill Thuring  598 poäng  Gösta Magnusson  683 poäng 
  4:e plats      Kjell Nilsson  671 poäng 
  5:e plats      Jerry Bergh  662 poäng 

   

  2015-10-15  26 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  643 poäng  Gert Ove Berg  852 poäng 
  2:a plats  Anne-Grethe Karlqvist    594 poäng     Bertil Malmström     725 poäng 
  3:e plats  Lill Thuring   590 poäng  Gert Karlqvist  713 poäng 
  4:e plats      Ingvar Svensson  711 poäng 
  5:e plats      Christer Andersson  682 poäng 

   

  2015-10-08  24 deltagare       
    Damer  Poäng  Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson     612 poäng  Jerry Bergh              697 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere    589 poäng       Gert Karlqvist    673 poäng 
  3:e plats  Birgit Morawetz  557 poäng  Gösta Magnusson  670 poäng 
  4:e plats      Håkan Nordin  667 poäng 
  5:e plats      Ingvar Svensson  665 poäng 

   

  2015-10-01  25 deltagare                                                          
    Damer  Poäng    Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  605 poäng    Siewert Karlsson  739 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  603 poäng    Christer Ericsson  732 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  591 poäng    Christer Fransson  697 poäng 
  4:e plats        Gert Ove Berg  692 poäng 
  5:e plats        Thomas Jönsson  691 poäng 

   

  2015-03-26  26 deltagare Våravslutning           
    Damer  Poäng    Herrar  Poäng 
  1:a plats  Ulla Knutsson  615 poäng    Jerry Bergh  781 poäng 
  2:a plats  Lill Thuring  613 poäng    Christer Fransson  730 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  588 poäng    Ingvar Svensson  700 poäng 
  4:e plats        Sten Stensson  696 poäng 
  5:e plats        Siewert Karlsson  696 poäng SHC 

   

  2015-03-19  28 deltagare           
    Damer  Poäng    Herrar  Poäng 
  1:a plats  Lill Thuring  615 poäng    Ingvar Svensson  744 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  612 poäng    Gert Berg  733 poäng 
  3:e plats  Ulla Knutsson  571 poäng    Jerry Bergh  726 poäng 
  4:e plats        Eddy Nilsson  716 poäng 
  5:e plats        Sten Stensson  712 poäng 

   

  2015-03-12  24 deltagare         
    Damer  Poäng      Herrar  Poäng 
  1:a plats  Kerstin Nilsson  609 poäng    Gert Berg  739 poäng 
  2:a plats  Gunn Vebostad Bere  601 poäng    Jerry Bergh  738 poäng 
  3:e plats  Anne-Grethe Karlqvist  592 poäng    Bengt Göran Nilsson  731 poäng 
  4:e plats        Klas Andersson  723 poäng 
  5:e plats        Thomas Jönsson  721 poäng 

   

  Bowling

  2015-03-05

   

   

   

   

  26 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lill Thuring

  618 poäng

   

  Henrik Sventelius

  808 poäng

  2:a plats

  Kerstin Nilsson

  575 poäng

   

  Bengt Göran Nilsson

  760 poäng

  3:e plats

  Anne-Grethe Karlqvist

  569 poäng

   

  Christer Ericsson

  744 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Jerry Bergh

  714 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Börje Lennartsson

  697 poäng

    

  Bowling

  2015-02-26

   

   

   

   

  24 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lilian Andersson

  646 poäng

   

  Christer Ericsson

  737 poäng

  2:a plats

  Gunn Vebostad Bere

  622 poäng

   

  Sten Stensson

  720 poäng

  3:e plats

  Anne-Grethe Karlqvist

  574 poäng

   

  Gert Karlqvist

  703 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Christer Fransson

  696 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Bengt Göran Nilsson

  687 poäng

     

  Bowling

  2015-02-19

   

   

   

   

  25 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Kerstin Nilsson

  624 poäng

   

  Sten Stensson

  722 poäng

  2:a plats

  Lilian Andersson

  618 poäng

   

  Henrik Sventelius

  704 poäng

  3:e plats

  Lill Thuring

  600 poäng

   

  Helge Nilsson

  697 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Börje Lennartsson

  664 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Bengt Knutsson

  660 poäng

     

  Bowling

  2015-02-12

   

   

   

   

  23 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lilian Andersson

  619 poäng

   

  Lage Jonsson

  735 poäng

  2:a plats

  Birgit Morawetz

  611 poäng

   

  Klas Andersson

  708 poäng

  3:e plats

  Ulla Knutsson

  568 poäng

   

  Helge Nilsson

  693 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Christer Ericsson

  680 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Bengt Göran Nilsson

  677 poäng

    

  Bowling

  2015-02-05

   

   

   

   

  26 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lilian Andersson

  674 poäng

   

  Eddy Nilsson

  738 poäng

  2:a plats

  Birgit Morawetz

  581 poäng

   

  Klas Andersson

  722 poäng

  3:e plats

  Kerstin Nilsson

  573 poäng

   

  Ingvar Svensson

  718 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Henrik Sventelius

  699 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Bengt Göran Nilsson

  681 poäng

    

  Bowling

  2015-01-29

   

   

   

   

  29 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lill Thuring

  646 poäng

   

  Christer Ericsson

  783 poäng

  2:a plats

  Anne-Grethe Karlqvist

  637 poäng

   

  Thomas Jönsson

  691 poäng

  3:e plats

  Kerstin Nilsson

  560 poäng

   

  Gösta Magnusson

  689 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Eddy Nilsson

  682 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Jerry Bergh

  680 poäng

    

  Bowling

  2015-01-22

   

   

   

   

  26 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Gunn Vebostad Bere

  596 poäng

   

  Sten Stensson

  727 poäng

  2:a plats

  Ulla Knutsson

  567 poäng

   

  Thomas Jönsson

  713 poäng

  3:e plats

  Kerstin Nilsson

  564 poäng

   

  Jerry Bergh

  703 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Ingvar Svensson

  694 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Christer Andersson

  676 poäng

    

  Bowling

  2015-01-15

   

   

   

   

  26 deltagare

   

   

   

   

   

   

  Damer

   

   

  Herrar

   

  1:a plats

  Lill Thuring

  618 poäng

   

  Ingvar Svensson

  752 poäng

  2:a plats

  Kerstin Nilsson

  577 poäng

   

  Henrik Sventelius

  720 poäng

  3:e plats

  Ulla Knutsson

  556 poäng

   

  Sten Stensson

  708 poäng

  4:e plats

   

   

   

  Bengt Göran Nilsson

  697 poäng

  5:e plats

   

   

   

  Helge Nilsson

  693 poäng