• Banans dag på lördag, den 29 oktober kommer att ställas in. 
    Startförbudet är borttaget så det är fritt fram att gå in och boka sin starttid via Golf.se