• ASSARSTORPS GK:s 25 Årsjubileum


  Kort Historik


  Klubbordförande från 1989 –

  1989 - 1991       Alfred Hajek
  1991 - 1995       Lars Dominique
  1996 - 1997       Olle Engqvist
  1997 - 2002       Glenn Pettersson
  2002 - 2006       Lars Schultz
  2006 - 2009       Bertil Malmström
  2009 - 2011       Ingvar Ahlström
  2011 -               Leif Bågesjö

   

  Hösten 1988 försökte far och son Jeppesen från Danmark samla medlemmar för att starta Assartorps GK.

  En husvagn stod parkerad på nuvarande parkeringsplats, en färgglad 4-sidig broschyr trycktes upp. 174 medlemmar var beredda att betala 19 500 kr jämte en registreringsavgift på 2 000 kr, därtill kom en årsavgift på 2 000 kr. Det visade att det bara var 72 st. som hade betalat. Danskarna gav upp, de fick sina pengar tillbaka för utlägg av ritningsarbete m.m. på 300 000 kr.

  Våren 1989 bildades en interimsstyrelse, två banker ställde upp med lån. Första räkenskapsåret var 1/7 1989 – 31/12 1989.

  Ordförande:           Alfred Hajek (1989 – 1981)

  Kassör:                   Claes Sjöberg

  Övriga ledamöter:  John Börgdal, Bernt Pettersson, Eva Småårs, Ingalill Gustavsson, Marie-Louise Rundqvist, Knut-Axel Skogh (markägare).

  Banan började byggas 1989. Banarkitekt var Åke Persson och på våren var drivingrangen klar och är upptagen som tillgång 31/12 1989, då startades även shoppen av vår första pro, Brian Tull och i augusti 1990 öppnades hål 10 – 18 (utom hål 16) och 1991 var hålen 1 – 9 klara. Nämnas bör att hål 2 öppnades senare p.g.a. de svårigheter som uppstod genom att marken mellan Herr-tee och bäcken var fridlyst sankmark. Dam-tee bestod av en metallställning med stege, som damerna skulle klättra upp på. Tee placerades i ett litet ”hack” i den inhägnade sankmarken på vänster sida om den smala vägen.

  Klubbhuset bestod av den gamla bostadslängan. Kanslidisken hade byggts till höger, vinkelrätt mot änden av den långa diskbänken. Allt material, kopieringsapparaten mm fanns i 'pigkammaren' innanför köket. Dessutom fanns ett rum (fd vardagsrum) för styrelsemöten, utbildningskurser mm.

  Brians första shop var inredd till höger i den tresidiga längan som tillsammans med klubbhuset bildade den mysiga innegården. Där hölls våra fester i början och på den tiden sken solen var gång - nästan.

  21/4 1990 ordnades första klubbtävlingen, Prima Vera, av damkommittén. Den fick gå av stapeln på drivingrangen i brist på bana och med Eva-Lena Jönsson som segrare.

  Alla som tog grönt kort innan banan var f'ärdig fick spela upp på drivingrangens gräsytor, med 'utritade greener' och flaggor. Dessvärre avlade vi inte några puttingtest vilket också kan märkas än i dag.

  Alla olika kommittéer startades 1991, och de mera erfarna klubbmedlemmarna höll nybörjarutbildningar av blivande golfare.

  Seniorkommitten (se nedan) bildades senare när medlemmarna började komma upp i åldern.

  1992 var konkursen tyvärr ett faktum p.g.a. den stora golfboomen, som gjorde det svårt för nya klubbar att klara sig. Nämnas bör att flera klubbar drabbades av konkurser.  

  Beslutet om konkursen togs av medlemmarna vid ett möte i Genarp.

  Efter konkursen erhöll de medlemmar som förlorat pengar och stannade i nya klubbenen spelrätt för 6000 kr. För att värva nya medlemmar kunde dock spelrätter köpas för 4000 kr.

  Konkursen till trots ordnades den första ”Tjeckienresan” med 14 deltagare. Arrangemanget blev mycket lyckat och fortsatte årligen. Den sista resan till Tjeckien gick först 2008. Resorna fortsätter än idag med fler deltagare men till andra platser.

  1992 spelades också den första Scrambletävlingen, som avslutades med en uppskattad grillfest. Det blev också ett årligt återkommande inslag i golfkalendern.

  Efter konkursen anställdes Thomas Nordin som green keeper och medlemmen/ styrelseledamoten Mats Jenby grep in som banchef.

  Ruffen var då så hög och frodig att den dög som foder till Knut-Axels djur. Ett enormt arbete lades ner för att få banan i bättre skick till en rimlig kostnad. Mats började med att ta bort 111 out-pinnar på de första 9 hålen.

  Lena Erselius, som var ägare till gården, var nu villig att sälja den till ett pris av 1,1 milj.

  Den 1 nov. 1993 undertecknades köpehandlingarna av dåvarande ordf. (1991- 1995) Advokat  Lars Dominique och bankmannen Nils-Erik Persson, som även satt i styrelsen. Under detta år kunde även marken köpas av Knut-Axel Skoog och ingick i klubbens ägo.  Klubben tog en checkkredit på 3,3 miljoner.

  Efter konkursen rekonstruerades klubben och fick namnet Assartorps Nya Golfklubb och samtidigt bildades ett Fastighetsbolag.

  Den 5:e april 1993 anställdes klubbens första kanslist, medlemmen Yvonne Carlsson, som var klubben trogen fram till hon gick i pension 2007.

  Under klubbens första år visade medlemmarna en stor entusiasm att hjälpa till. Hus och uthus ”fixades”, dammen vid 10-ans hål rensades.  Massor av träd och  buskar, som skänktes till klubben, planterades av medlemmar.  Bl.a. sattes träden mellan hål 12 och 13, mellan hål 15 och hål 17 och hela allèn.

  Detta skedde i mars månad och under stort snöfall. Under en kafferast i kansliet knackade det på dörren.  2 nedsnöade figurer stod utanför och ville bli medlemmar! Tala om golfboom!

  Varje hål hade ett 'hållag, bestående av 3-4 medlemmar, som skötte sina hål och det blev litet tävling om vilket hål som var finast.

  Alla dessa sysslor och fler därtill sköts numera av seniorerna.

  Nu började man kunna njuta av de vackra sommarkvällarna då många medlemmar samlades efter sina golfrundor och grillade medhavd ”grillmaterial” på de stora oljefatshalvor, som iordningsställts och skänkts av Olle Åkesson.


  Värt att notera:

  -  att vi  en kort tid hade toaletter i utrymmet bredvid gamla kansliet och att det också    inreddes ett 'puderrum' för damerna där.

  -  att damerna hade en egen bod längst ner i trädgården

  -  att medlemmen Lena Eliasson en tid sålde kaffe och sockerkaka, och senare även    smörgåsar, vid diskbänken i kansliet

  -  att vi hade DM för Pro.  Vi var då tvungna att ha fore caddies p.g.a. att det var omöjligt att hitta bollarna i ruffen. (Ingen spelare gick på par)

  -  att vi fick baracken som gjordes om till ”restaurang” med inhägnad uteplats.

          Den byggdes ihop med banarbetarnas bod och vi fick ett stort rum, passande t.o.m.
          för medlemskommittens fester.                                                                                      

   

  Med Olle Engkvist som ordförande (1996 – 1997) startades planeringen av husbygget.

  Byggstart av det nya klubbhuset skedde1998 då med Glenn Pettersson som ordförande (1997 – 2002)

  Många roliga saker har hänt genom åren och som inte borde falla i glömska. Under en av de första festerna medlemskommitten ordnade i det nya stora rummet fallerade musikanläggningen och Kenneth Svensson backade upp bakänden på sin bil mot det öppnade fönstret och alla kunde dansa till fin musik från bilen.

  Den fortfarande aktive medlemmen som gjorde hole in one på hål 7 efter att ha slagit första bollen out vill kanske att det faller i glömska?

  De som deltog i medlemskommittens första fest minns nog det häftiga regn som tvingade fram stora festtält. Tyvärr tömde sig taket med jämna mellanrum över deltagarna. Det blev ändå en jättetrevlig kväll.

  Många foton visar hur medlemskommittens herrar grillar maten till festerna. Medlemmarna spelade Scramble och åkte sedan hem för att återkomma i bästa stassen för en lång och trevlig kväll med dans till frampå småtimmarna.


  Medlemskommitten ordnade i många år höstfest, med dans, 'på lokal' vilka ibland kombinerades med prisutdelning till klubbmästarna.

  Första höstresan gick till Bornholm och Norra Rö GK i sept.1990.  En mycket utmanande bana för golfarna med helt nya gröna kort. Hcp på 54 användes fullt ut. Nästa höstresa gick till samma plats.

  De kommande höstresorna fram tom 2011, arrangerade av Medlemskommitten, har gått till många, fantastiskt fina banor med boende på perfekta och/eller intressanta hotell Från Söndrum i Danmark i söder till Möre i norr. 

  På  Assartorps golfbana kommer man ju nära naturen och djurlivet. Det år vi hade vildsvin på banan, 2 suggor och 11 kultingar, blev golfen än mer spännande och upplevelserik.

  Att hamna i bunkern på 10an när de vilade där ….

  Damtävlingen, då lösa hästar från granngården skenade i full galopp över hålen 10-18, blev mer dramatisk än vi önskade. Ljudet av skenande hästar är skrämmande!

  Var den döda boaormen, som hittades bakom treans green, kom ifrån är fortfarande ett mysterium.

  Vi hade ett par storkar boende hos oss ett par säsonger, ett pittoreskt inslag på golfbanan. Vid en hösttävling satt storkparet på taknocken och övervakade prisutdelningen, tävlingen kom därefter döpas till Storkmötet.

  Föga anade Gunilla Dieterle när hon satt med ett litet antal ”äldre” golfare i det gamla klubbhuset början av 90-talet, och föreslog att seniorer skulle kunna samlas regelbundet på måndags förmiddagarna och spela golf. Vilken formidabel succe´ det har blivit!!

  Genom åren har den ”lilla seniorgruppen” utökats till inte mindre än c:a 130 registrerade medlemmar 2013. Varje tisdag samlas seniorerna (upp till c:a 70 st) till en golfrunda på 9 hål med kanonstart, indelade i en A- och B-grupp. – Anledning till seniorgolfens popularitet är bl.a. att det även anordnas olika samlingar i form av Vårupptakter, Luciafirande mm. Dessutom bör nämnas att under vinteruppehållet spelas det Bridge i klubbhuset på tisdagarna och Bowling i Staffanstorp på torsdagarna. – Seniorerna känner ett stort ansvar för klubben, vilket kännetecknas av deras engagemang vid olika projekt t.ex. städning, rensning av rabatter och olika typer av praktiska arbeten vid klubbens byggnader och bana, vilket är en tillgång för klubben.

  Förmodligen kan ingen av Sveriges Golfklubbar uppvisa en sådan Senioraktivitet.

  En förhoppning är att Assartorps GK lever vidare i samma positiva anda som har genomsyrat klubben genom åren.

 • 3 Kommentar

  Jag och min hustru Siw är stolta över att vara medlem i denna förening. Jag har varit medlem sedan starten ! Många år, sett banan förändras både till gott och ont. Vilken gemenskap vi har ! Nu ser vi framemot ännu en golfsäsong 2016. 'Siw o Gunnar Lindell medl. 174

  Reply

  Så roligt att få läsa hela historien om Assartorp GK :) Jag var medlem i början av av 2000-talet men har aldrig glömt de åren och önskar klubben lycka till i fortsättningen, det är ni väl värda med en sådan kampanda och sammanhållning!

  Reply

  Vilken underbar berättelse av golfbanans historia! Spelade hos er ffg i början av 90-talet och jag minns en barack och närgångna hästar vid tee. Ska spela er bana imorgon igen! Ser verkligen fram emot det!

  Reply